Biografia

Miroslav Vladár sa narodil v roku 1951 v Martine. V roku 1975 ukončil Technickú univerzitu vo Zvolene. Pracoval v rôznych drevárskych a nábytkárskych podnikoch. V súčasnosti je na dôchodku. Žije a pracuje v Martine.

Od detstva vynikal v kreslení, ale pravidelnejšie sa tejto záľube začal venovať až v roku 1980, kedy vstúpil do novovzniknutého Štúdia amatérskych výtvarníkov v Martine. Za 45 rokov, čo sa venuje maľbe, sa zúčastnil 35 skupinových výstav, z toho 6 v zahraničí, a usporiadal 11 samostatných výstav. Zúčastnil sa troch medzinárodných plenérov. Získal viacero ocenení na pravidelných okresných, krajských a celoslovenských súťažiach amatérskej výtvarnej tvorby.

Miro Vladár je autodidakt-samouk. Nikdy neabsolvoval žiadne výtvarné školy a ani súkromné štúdiá u profesionálnych výtvarníkov. Poznanie a tajomstvo maľby odhaľoval sám štúdiom literatúry o výtvarnom umení a návštevami galérií a výstav. Bol to veľmi pomalý proces poznávania a dozrievania, ale pretože je dobrý kresliar a farebné a štetcové techniky ho počúvali a bavili, výsledky sa pomerne rýchlo dostavili. Maľuje výlučne olejovými farbami a obraz tvorí ako dlhý príbeh na 5 až 10 sedení. Tento pomalý spôsob maľby vyžaduje veľkú trpezlivosť autora, ale na druhej strane umožňuje dôsledne posúdiť obraz a robiť potrebné korekcie.

Ako chlapec vyrastal na dedine a neskoršie chodil k starým rodičom cez letné prázdniny, aby pomáhal pri poľnohospodárskych prácach. Tu sa asi formoval jeho hlboký vzťah k prírode. Preto sa aj vo svojich obrazoch často vracia do spomienok na detstvo prežité na dedine, do detských rozprávok, povestí a hier. Také sú jeho obrazy Zimné radosti, Sen noci, Zima na dedine, Vitajte u nás, Rozprávková noc a ďalšie.

Druhou jeho maliarskou témou je staré banícke mestečko Banská Štiavnica a Bratislava, ktoré často navštevuje a inšpiruje sa ich krásou. Aj v obrazoch s touto tematikou zapája do architektúry mesta figúry s námetom povestí alebo rozprávok. Také sú obrazy Legenda o jaštericiach, Lietajúci Cypriani v B. Štiavnici, Permoník v B. Štiavnici, Leto v B. Štiavnici I - XV, alebo Leto v Bratislave I - X.

Treťou maliarskou témou je les. Zobrazuje ľudí sediacich na čistinke lesa obklopených bohatou vegetáciou, čo evokuje túžbu po po prírode a stratenom raji. Také sú obrazy Raňajky v lese, Cesta do Strateného údolia, Krajina menom Sen, Tajné príbehy lesa, Hudba lesa a ďalšie. Sú to aj obrazy s tragickým videním tohto sveta, ako reakciu na postupnú devastáciu prírody (ako napríklad v obrazoch Čo po nás zostane I - III, alebo Zelené údolie).

Miro Vladár patrí svojím výtvarným prejavom k predstaviteľom modernej insitnej tvorby. Jeho tvorba sa však v posledných rokoch stále viac vyčleňuje z tejto sféry. Nezotrváva na jednom spôsobe maľby a kladie si stále náročnejšie úlohy, ktoré svojou systematickou prácou veľmi dobre zvláda. Má osobitý štýl a poetiku, ktorá tak veľmi chýba v našej dobe. Vyjadruje radosť zo života, víťazstvo nádeje a v jeho obrazoch môžeme objavovať zabudnutú prírodu, stratené detstvo, príbehy a sny, fantázie a tajomstvá. Taká je tvorba Mira Vladára.

Ing. Adam Vladár, PhD.

Biography

Miroslav Vladár was born in 1951 in Martin. He graduated from the Technical University in Zvolen in 1975. He worked in various woodworking and furniture companies. He is currently retired. He lives in Slovakia in the city of Martine. He has been painting pictures for 45 years and participated in 35 group exhibitions, including 6 abroad, and held 11 solo exhibitions. He won several awards at regular district, regional and national competitions of amateur art.

Miro Vladár is an autodidact. He paints exclusively with oil paints. As a boy he grew up in the village. Therefore, even in his paintings, he often returns to memories of his childhood spent in the village, to children's fairy tales, rumors and games.

His second painting theme is the old mining town of Banská Štiavnica and also Bratislava, which he often visits and is inspired by their beauty. Even in paintings with this theme, he incorporates figures with the subject of rumors or fairy tales into the architecture of the city.

The third painting theme is the forest. It depicts people surrounded by rich forest vegetation, which evokes a longing for nature and a lost paradise.

Miro Vladár's paintings have a unique style and poetics that is so lacking in our time. He expresses the joy of life, the victory of hope, and in his paintings we can discover forgotten nature, lost childhood, stories and dreams, fantasies and secrets.

Vytvorte si webové stránky zdarma!