Biografia

Miroslav Vladár sa narodil v roku 1951 v Martine. V roku 1975 ukončil Technickú univerzitu vo Zvolene. Pracoval v rôznych drevárskych a nábytkárskych podnikoch. V súčasnosti je na dôchodku. Žije a pracuje v Martine.

Od detstva vynikal v kreslení, ale pravidelnejšie sa tejto záľube začal venovať až v roku 1980, kedy vstúpil do novovzniknutého Štúdia amatérskych výtvarníkov v Martine. Za 40 rokov, čo sa venuje maľbe, sa zúčastnil 35 skupinových výstav, z toho 6 v zahraničí, a usporiadal 8 samostatných výstav. Zúčastnil sa troch medzinárodných plenérov. Získal viacero ocenení na pravidelných okresných, krajských a celoslovenských súťažiach amatérskej výtvarnej tvorby.

Miro Vladár je autodidakt-samouk. Nikdy neabsolvoval žiadne výtvarné školy a ani súkromné štúdiá u profesionálnych výtvarníkov. Poznanie a tajomstvo maľby odhaľoval sám štúdiom literatúry o výtvarnom umení a návštevami galérií a výstav. Bol to veľmi pomalý proces poznávania a dozrievania, ale pretože je dobrý kresliar a farebné a štetcové techniky ho počúvali a bavili, výsledky sa pomerne rýchlo dostavili. Maľuje výlučne olejovými farbami a obraz tvorí ako dlhý príbeh na 5 až 10 sedení. Tento pomalý spôsob maľby vyžaduje veľkú trpezlivosť autora, ale na druhej strane umožňuje dôsledne posúdiť obraz a robiť potrebné korekcie.

Ako chlapec vyrastal na dedine a neskoršie chodil k starým rodičom cez letné prázdniny, aby pomáhal pri poľnohospodárskych prácach. Tu sa asi formoval jeho hlboký vzťah k prírode. Preto sa aj vo svojich obrazoch často vracia do spomienok na detstvo prežité na dedine, do detských rozprávok, povestí a hier. Také sú jeho obrazy Zimné radosti, Sen noci, Zima na dedine, Vitajte u nás, Rozprávková noc a ďalšie.

Druhou jeho maliarskou témou je staré banícke mestečko Banská Štiavnica a Bratislava, ktoré často navštevuje a inšpiruje sa ich krásou. Aj v obrazoch s touto tematikou zapája do architektúry mesta figúry s námetom povestí alebo rozprávok. Také sú obrazy Legenda o jaštericiach, Lietajúci Cypriani v B. Štiavnici, Permoník v B. Štiavnici, Leto v B. Štiavnici I - XV, alebo Leto v Bratislave I - X.

Treťou maliarskou témou je les. Zobrazuje ľudí sediacich na čistinke lesa obklopených bohatou vegetáciou, čo evokuje túžbu po po prírode a stratenom raji. Také sú obrazy Raňajky v lese, Cesta do Strateného údolia, Krajina menom Sen, Tajné príbehy lesa, Hudba lesa a ďalšie. Sú to aj obrazy s tragickým videním tohto sveta, ako reakciu na postupnú devastáciu prírody (ako napríklad v obrazoch Čo po nás zostane I - III, alebo Zelené údolie).

Miro Vladár patrí svojím výtvarným prejavom k predstaviteľom modernej insitnej tvorby. Jeho tvorba sa však v posledných rokoch stále viac vyčleňuje z tejto sféry. Nezotrváva na jednom spôsobe maľby a kladie si stále náročnejšie úlohy, ktoré svojou systematickou prácou veľmi dobre zvláda. Má osobitý štýl a poetiku, ktorá tak veľmi chýba v našej dobe. Vyjadruje radosť zo života, víťazstvo nádeje a v jeho obrazoch môžeme objavovať zabudnutú prírodu, stratené detstvo, príbehy a sny, fantázie a tajomstvá. Taká je tvorba Mira Vladára.

Ing. Adam Vladár, PhD.

Vytvorte si webové stránky zdarma!